MDP Grzechynia

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni

Skład:

w trakcie opracowania

Opiekun: Białończyk Łukasz Konrad Dyrcz