23 czerwca 2024

Kronika OSP

1947

Rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni. Organizatorem powołania OSP był naczelnik OSP Maków Podhalański dh Tadeusz Chudzik. Latem tego roku zorganizował zebranie sympatyków straży na którym powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną w następującym składzie. 

Prezes Konrad Józefiak

Naczelnik Ludwik Dąbrowa

Trębacz Franciszek Łopata

Strażacy Michał Polak, Jan Pieczara, Stanisław Pieczara, Józef Tokarz,Józef Maślankiewicz

Wozacy Antoni Galias, Władysław Bałos

Zarejestrowano straż w Komendzie Powiatowej w Wadowicach. Otrzymano sikawkę ręczną którą do Grzechyni przywiózł dh. Jan Ruszkiewicz. Sprzęt przechowywano w szopie u naczelnika Dąbrowy.

1962

Rok ten przyniósł wiele pozytywnych zmian w straży. Został powołany nowy zarząd. Poprzedni został rozwiązany zła gospodarka w działaniu. Nowy zarząd to 

Prezes Stanisław Maśnica 

Sekretarz Stanisław Pieróg

Skarbnik Franciszek Żarnowski

Naczelnik Czesław Korbel który należał do straży od 1956 r..

W tym roku przy współdziałaniu Kółka Rolniczego otrzymano dwa boksy. Wybudowano też drewnianą wieże alarmową. Staraliśmy się coraz bardziej sprawniejsi dh. Korbel jako naczelnik poświęcał się szkoleniom i organizacji sprzętu, a prezes dbał bardzo o sprawy gospodarcze. W skład zarządu wchodził jeszcze dh.Józef Polak, Józef Stokłosa, Ludwik Maśnica i Jan Marszałek.  

1966

Oddano do użytku Świetlicę OSP której budowę rozpoczęto w 1965 r przy udziale Gromadzkiej Rady, której przewodniczącym był Stanisław Surmiak a księgową Maria Wójcik. Projektował i kierował budową architekt inż Kozłowski z Suchej Beskidzkiej, Strażacy czynem społecznym przyczynili się do jej powstania i oddania. Służyła całej społeczności odbywały się w niej uroczystości nie tylko wiejskie ale i rangi powiatowej jak dożynki ,oddanie mostu do użytku, Jak na tamte czasy byliśmy z niej dumni. Zarząd ulegał niewielkim zmianom na skutek odejścia starszych druhów. nadal utrzymywał się wysoki poziom wyszkolenia, a prezes pilnował spraw gospodarczych. Przy budowie wyróżnił się szczególnie prezes  Maśnica Stanisław, nie szczędził sił, czasu a nawet środków finansowych aby doprowadzić dzieło do końca. We wrześniu  1966 r odbyły się w Grzechyni Dożynki z udziałem władz powiatowych.

1967

Straż wzbogaciła się o samochód, który był marzeniem wszystkich strażaków. Zakupiono samochód Dodge WC52 z Gminnej Spółdzielni w Bystrej Podhalańskiej. Staliśmy się jednostką zmotoryzowaną i sprawniejszą w powiecie staliśmy się groźni w zawodach pożarniczych. To wszystko dzięki wytrwałej pracy naczelnika Korbla i ambicji strażaków.

Zarząd pracował w następującym składzie

Prezes Maśnica Stanisław 

Skarbnik Franciszek Żarnowski

Sekretarz Jan Marszałek

Członkowie zarządu Maśnica Ludwik, Józef Polak, Józef Stokłosa

Gospodarz Władysław Sałapatek

1972

Zarząd nadal pracuje w stałym składzie podstawowym nastąpiły małe zmiany do zarządu należało nadal dbanie o rozwój jednostki i bogacenie się w środki i sprzęt gaśniczy.

Sprzedano samochód Dodge. Kupił go Pan Machaczka z Suchej Beskidzkiej.

Otrzymano z Komendy Powiatowej Lublina 51 z drabiną, który będzie nam służył do 1975 r.

W zarządzie straży nadeszły zmiany. Zrezygnowali z członkostwa Józef Stokłosa, Ludwik Maśnica oraz Jan Marszałek ich miejsca zajęli 

Józef Kudzia, Stanisław Matuśniak oraz Alojzy Szafraniec .Nadal straż należała do przodujących w powiecie dzięki sprawności  wyciągniętej z zawodów strażackich którą pokazywaliśmy w czasie akcji gaśniczych. Naczelnik nadal dużo pracował z młodzieżą co dawało efekty. Straż cieszyła się uznaniem wśród ludności i władz. Bogaciliśmy się w sprzęt gaśniczy węże dwie motopompy oraz odzież ochronną. W zawodach powiatowych zajęliśmy 2 miejsce. 

1975

Spełniają się marzenia straż otrzymuje beczkowóz STAR 660 po kapitalnym remoncie.

Staliśmy się posiadaczami wozu bojowego który postawił nas wysoko w hierarchii strażackiej. Byliśmy w stanie udzielić natychmiastowej pomocy w czasie pożaru.

Lublina który nam służył przekazano do Palczy dla tamtejszej OSP.

Zarząd pracuje w następującym składzie

Prezes Stanisław  Maśnica

Naczelnik Czesław Korbel

Skarbnik Franciszek Zarnowski 

Sekretarz Józef Kudzia 

Członkowie zarządu Stanisław Matuśniak, Alojzy Szafraniec, Władysław Adamek

 15 maja 1975 zajęliśmy 1 miejsce w zawodach strażackich.

1986

Nastąpiła zmiana w składzie zarządu ustąpił z funkcji prezesa zasłużony działacz straży dh. Stanisław Maśnica oraz naczelnik dh. Czesław Korbel. Zarząd rozpoczął pracę w nowym składzie:

Prezes Franciszek Żarnowski 

Naczelnik Kazimierz Halawa

Gospodarz Stanisław Urbański

Sekretarz Czesław Korbel

Skarbnik Józef Kudzia

Członek zarządu Władysław Matuśniak, Eugeniusz Urbański

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący Eugeniusz Maślankiewicz

Członek Adam Suski, Stanisław Giertuga

Naczelnym zadaniem zarządu było zebranie funduszy od mieszkańców Grzechyni na sztandar dla jednostki, który jest wyhaftowany w pracowni hafciarskiej w Częstochowie. Sztandar ten będzie  poświęcony i przekazany strażakom  w 1987 w 40-tą rocznicą założenia straży. Ekipy strażaków rozpoczęły zbiórkę wśród mieszkańców Grzechyni każdy ofiarodawca w księdze pamiątkowej potwierdził własnoręcznie przekazaną kwotę. Mieszkańcy chętnie podjęli temat i przekazywali kwoty na które były ich stać. Zmarł dh.Stanisław Maśnica.

1987

Zarząd który działa w niezmienionym stadzie podjął uchwałę że dnia Strażaka św.Floriana będzie poświęcony sztandar ufundowany przez mieszkańców Grzechyni w kościele parafialnym w Makowie Podhalańskim na uroczystej mszy świętej z okazji św.Floriana patrona strażaków. Będzie uroczyste uczczenie 40-tej rocznicy powstania Straży Pożarnej w Grzechyni. Msza św odbyła się w niedziele o godzinie 8 w kościele Parafialnym celebrowana przez proboszcza parafii dziekana Franciszka Dźwigońskiego. Ksiądz dziekan dokonał poświęcenia sztandaru.  W tej uroczystości brały udział również  Straże Pożarne z Makowa Podhalańskiego, Białki, Żarnówki, Makowa Dolnego z pocztami sztandarowymi. Poczet sztandarowy stanowili dh. Józef kudzia, dh.Władysław Matuśniak, dh.Eugeniusz Maślankiewicz. Następnie sztandar został zaprezentowany mieszkańcom Grzechyni na mszy w kaplicy o godzinie 11 w mszy brała udział cała jednostka z Grzechyni a sztandar został przez wszystkich zaakceptowany i uznany za najładniejszy w parafii Maków Podhalańskiej.

1992

W 1992 nastąpiła zmiana w składzie zarządu ze stanowiska sekretarza ustąpił dh.Stanisław Korbel skład zarządu przedstawiał się następująco

Prezes Franciszek Żarnowski 

Naczelnik Kazimierz Halawa 

Zastępca Naczelnika Czesław Maślankiewicz 

Skarbnik Józef Kudzia

Sekretarz Adam Suski

Członkowie Zarządu  Władysław Matuśniak, Stanisław Urbański

Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Maślankiewicz, Stanisław Giertrtruga,

Eugeniusz Urbański 

Kierowcą samochodu był dh.Aleksander Drabik. W tym składzie zarząd pracował do roku 1996.

1996

Na walnym zgromadzeniu zostały zmiany z funkcji naczelnika zrezygnował dh. Kazimierz Halawa a na skutek choroby z kierowcy mechanika dh. Aleksander Drabik, ze skarbnika dh Józef Kudzia zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes Franciszek Żarnowski 

Naczelnik Eugeniusz Maślankiewicz

Vice Naczelnik Edward Chłapek

Sekretarz Paweł Kudzia 

Skarbnik Władysław Matuśniak

Członkowie Zarządu Czesław Maślankiewicz, Aleksander Drabik, Marcin Szafraniec

Gospodarz Stanisław Urbański

komisja Rewizyjna

Przewodniczący Józef Kudzia

Członkowie Kazimierz Halawa, Eugeniusz Urbański

W 1996 zmarł zasłużony prezes OSP Stanisław Maśnica to jego społeczne działanie przyczyniło się do powstania garaży oraz wybudowania świetlicy. Straż straciła wielkiego działacza. W pogrzebie oprócz naszej jednostki uczestniczyły poczty sztandarowe następujących straży: Maków Centrum, Maków Dolny, Białka, Kojszówka, Juszczyn i Żarnówka. Był to rok intensywnych przygotowań do 50-tej rocznicy powołania do życia naszej jednostki. Prace organizacyjne koncentrowały się w wokół gromadzenia środków na przeprowadzenie tej domowej uroczystości. Odmalowanie obiektów straży-garaże świetlica-remont zaplecza i obejścia świetlicy, uzupełnienie sprzętu umundurowania i innych prac z tym związanych. W lipcu tego roku Polskę południową niespotykana od lat powódź. Strachy biły stany w dorzeczach rzek: Odry. Wisły. Dunajca i Sanu. Strażacy mieli w tym czasie dużo przy –usuwaniu szkód i ochronie dróg i mostów.

1997

1997 to rok jubileuszu Straży w Grzechyni prace organizacyjne skupiające się na zgromadzeniu materiałów powołania naszej straży i wystąpieniu z pismem do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Bielsku Białej o zatwierdzenie uroczystości na miesiąc lipiec 1997r. Pismo zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Miejski ZOSP w Makowie Podhalańskim, Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim oraz Komendę Rejonową PSP w Wadowicach co gwarantowało zatwierdzenie tej uroczystości. Zarząd Miejski zatwierdził dodatkowo 5000 złotych na przeprowadzenie tej uroczystości. 

Drugi kierunek to zakup podwozia samochodu “STAR 266” w celu przygotowaniu go na cele gaśnicze. Wystąpiono z odpowiednimi pismami do następujących  jednostek organizacyjnych z prośbą umożliwienie zakupu: Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Warszawa, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, Agencja Mienia Wojskowego Warszawa, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Krakowie i Bielsku Białej. 

Aby sprawnie przeprowadzić uroczystość zarząd podzielono na grupy, każda była odpowiedzialna za swoją działkę: Sprawy gospodarczo-porządkowe Maślankiewicz Czesław przygotowanie ołtarza Kudzia Józef sprawy materiałowe potrzebne do przeprowadzenia wszelkich remontów Maślankiewicz Eugeniusz, Matuśniak Władysław sprawy administracyjne oraz koordynacja prac Żarnowski Franciszek. 

Ustalono że zaproszenia otrzymają wszyscy mieszkańcy wsi zamówiono 600 zaproszeń, które należało wypisać i dostarczyć mieszkańcom wsi. 

Przeprowadzono remont remizy polegający na naprawie i ociepleniu  bramy wyjściowej, ocieplenie ściany od strony rzeki, wymalowanie wnętrz w obu pomieszczeniach oraz pomalowano ściany frontowe garaży i świetlicy wszystkie prace strażacy wykonali w czynie.

Ołtarz na uroczystość o wystroju strażackim wykonał dh Józef Kudzia.

Ostateczna kosmetyka ołtarza odbyła się w niedzielę dnia 27.07.1997r. Tego dnia o godzinie 13:40 rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Mszę świętą odprawił proboszcz parafii Maków Podhalański dziekan Antoni Dłużyk poświęcił pompę pływającą, piłę motorową, pompę szlamową oraz węże sprzęt z okazji jubileuszu otrzymaliśmy od Urzędu Miejskiego.

Goście jubileuszu:

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Bielsku Białej Marian Indeka

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach młodszy brygadier inż. Jan Matusik

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Suchej B. kapitan Piotr Harańczyk

Burmistrz miasta mgr inż  Zdzisław Nowak

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Kazimierz Polak

Przewodnicząca Rady Sołeckiej Krystyna Wicherek

Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Maków Centrum i Dolny, Białka, Juszczyn Centrum i Polany, Kojszówka Wieprzec i Żarnówka

Sekretarz Zarządu Miejskiego ZOSP w Makowie Podhalańskim Henryk Kawulak

Komendant Gminny OSP Kazimierz Pałka

Liczny udział w uroczystości mieszkańców wsi podniosło rangę jubileuszu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15-tej odprawieniem mszy świętej przez proboszcza parafii dziekana Antoniego Dłużyka i poświęceniu sprzętu pożarniczego.

Raport uroczystości złożył komendant gminny dh Pałka Kazimierz zastępcy Komendanta Rejonowego młodszemu brygadierowi inż Janowi Matusikowi. 

Prezes OSP Żarnowski Franciszek przywitał przybyłych gości i rozpoczął wystąpienie.

Przypominając że w Ciągu 50-ciu lat odeszli z naszej jednostki następujący strażacy:

Karol Józefiak, Antoni Galias, Franciszek Łopata, Jan Pieczara, Stanisław Pieróg,Julian Urbański,Jan Polak, Józef Polak,Jan Marszałek,Stanisław Polak,Alojzy Szafraniec,Stanisław Maślankiewicz, Stanisław Maśnica,  Stanisław Gierat, Marian Wójcik, Józef Tatara, Ludwik Dąbrowa, Władysław Bałos, Michał Polak, Antoni Jancarz, Józef Stokłosa, Stanisław Maślankiewicz, Józef Maślankiewicz, Stanisław Adamczyk, Stanisław Matuśniak, Stanisław Szafraniec, Emil Sałapatek, Stefan Pieczara, Emil Szarlej, Józef Gierat, Jan Białecki

 

Wystąpienie prezesa dotyczyło historii jednostki jej rozwój i plany zamiary na następne lata,

Ważniejsze daty historyczne:

1947 Powstanie jednostki

1962 Wybudowano garaże 

1965-67 Budowa świetlicy 

1967 Zakupiono w GS Bystra Podh. samochód Dodge WC52 

1972 Sprzedano Dodge otrzymano Lublina 51

1975 Otrzymano beczkowóz Star 660 Lublina przekazano do OSP Palcza

1987 Jednostka otrzymała od społeczeństwa sztandar który 3 maja został poświęcony 

 

Zasłużeni druhowie w okresie to honorowy prezes taki tytuł przyznało mu Walne Zgromadzenie dh Stanisław Maśnica oraz naczelnik dh Czesław Korbel za jego kadencji jednostka nasza przodujących w powiecie.

 

Następnie odznaczono sztandar Srebrnym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa.

Złote Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

Tokarz Józef, Adamek Władysław, Tadeusz Polak, Władysław Sałapatek, Jan Ruszkiewicz, Eugeniusz Maślankiewicz, Aleksander Drabik, Józef Kudzia, mgr inż Zdzisław Nowak- burmistrz

 Srebrne Medale otrzymali: 

Władysław Suski, Stanisław Sarna

Brązowe Medale otrzymali:

Wiesław Chłapek

Odznaki Wzorowy Strażak otrzymali:

Paweł Kudzia, Robert Chłapek, Janusz Maślankiewicz, Krzysztof Maślankiewicz

 

Następnie naczelnik OSP otrzymał akt włączenia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z rąk młodszego brygadiera Jana Matusika. Po wystąpieniu gości i odczytaniu listów gratulacyjnych uroczystość została zakończona.

 

Zebrane datki od sponsorów i mieszkańców Grzechyni stworzyły warunki do zakupu samochodu. Dnia 15.09.1997 otrzymaliśmy odpowiedź z Wojewódzkiej Komendy Policji w Bielsku Białej dającą nadzieję na kupno samochodu Star 266. W listopadzie  97r. odbył się przetarg na samochód STAR 266 w K.W. Policji w Bielsku Białej w którym braliśmy udział, cena wywoławcza wynosiła 14600 zł a samochód zakupiliśmy za kwotę 21150 zł. 

24.11.97 wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Bielsku Białej i Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, Rady Sołeckiej i sponsorów z prośbą o pomoc finansową na zabudowę samochodu do celów gaśniczych. 

1998

W 1998 podwozie samochodu STAR 266 oddaliśmy do remontu i konserwacji. Po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Miejskiego 20000 z Rady Sołeckiej 5000 zł i gwarancje z Wojewódzkiego  Związku OSP w Bielsku Białej że otrzymamy dotację z Zarządu Głównego ZOSP. Urząd Miejski w Makowie ogłosił przetarg na zabudowę samochodu w marcu 1998r. Zgłosiło się pięć firm przetarg wygrała firma Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniewa Szczęśniak na wykonanie zabudowy do dnia 25 lipca 1998r. 

W maju mieliśmy trochę kłopotu z otrzymaniem dotacji z Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie. Znowu składaliśmy pisma do Prezesa Zarządu Głównego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji dla Ochotniczych Straży Pożarnych przy Sejmie RP oraz Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Zwrócono się z prośbą o pomoc finansową do Redaktorów Naczelnych do następujących gazet: Gazeta Wyborcza, Życie, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni, Kronika Beskidzka, Trybuna Robotnicza lecz nie dało to żadnego efektu. Urząd Miejski przyznał brakujące 20000 zł. Nadal czyniliśmy starania o dotacje z Warszawy. Z wykonawcą ustaliliśmy wykonanie następujących urządzeń: Maszt oświetleniowy, aparat zasysający oraz przerobienie instalacji elektrycznej na 24 volty za kwotę 5600 zł. Urządzenia te nie były przewidziane w ogólnej ofercie . Brakowało na to funduszy w kwocie 7000 zł do oferty i 5600 zł za dodatkowe prace razem 12600 zł które należało zdobyć od rodzinnych sponsorów i ofiarodawców. Rozpoczęliśmy zbieranie w czerwcu z efektem bardzo korzystnym. 

Starania o pozyskanie dotacji z Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie dały efekty. Dotacja została przyznana mamy już całą potrzebną kwotę za zapłacenie wykonawcy za pracę na którą się złożyły: Dotacja z Zarządu Głównego 20000 zł, Urząd Miejski w Makowie 27500 zł, OSP Grzechynia 10100 zł razem do zapłacenia 57 600.

21 lipca 1998r samochód został przywieziony od wykonawcy i umieszczony w przyszłym garażu. 30 sierpnia 1998r na placu obok remizy odbyła się uroczysta msza święta z poświęceniem samochodu.

30 sierpnia 1998 o godzinie 15 rozpoczęła się uroczystość poświęcenia samochodu bojowego na placu obok remizy OSP. Ołtarz przygotował dh Józef Kudzia z synami a mszę odprawił kapelan OSP ksiądz Bogdan Dudek. Po słowach Bóg z Wami wypowiedzianymi przez księdza prezes OSP przywitał przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców Grzechyni. 

Goście: mgr Andrzej Sasuła kurator oświaty, Komendant Rejonowy PSP w Wadowicach Kapitan mgr Bogusław Patera, Dowódca JRG w Suchej Beskidzkiej st. aspirant Paweł Krysiak, Burmistrz Miasta mgr.inż. Zdzisław Nowak, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP Henryk Kawulak, Komendant Gminny OSP Kazimierz Pałka, Z-ca komendanta Komisariatu Policji w Makowie Stanisław Wójcik, Zbigniew Szczęśniak szef firmy która wykonała nadwozie samochodu, dyrektor Fabryki Osłonek Białkowych mgr inż Kazimierz Cieślewicz,

delegacje OSP z Białki, Makowa Centrum i Dolnego, Juszczyn Polany, Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka, Skawica Sucha Góra, Stryszawa.

Po mszy ksiądz kapelan poświęcił samochód. Następnie naczelnik OSP Maślankiewicz Eugeniusz złożył raport komendantowi placu kap. mgr. Bogusławowi Paterze. Po raporcie okolicznościowe wystąpienie przedstawił prezes OSP Franciszek Żarnowski. 

Wystąpienie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej dh. Franciszka  Żarnowskiego:

Gdy by w ubiegłym roku na uroczystości 50-lecia naszej jednostki ktoś powiedział że dzisiaj będziemy święcili samochód, uznałbym to za żart a jednak tak się stało, spełniły się nasze od wielu lat marzenia. To że ten samochód stoi na placu i czeka na poświęcenie to owoc waszych serc datki złożone na jubileuszu straży w ubiegłym roku serca dziś Wam serdecznie dziękuję. pozwoliły realnie myśleć o kupnie samochodu STAR 266 za dar Waszego serca dziś Wam serdecznie dziękuje.

Pisaliśmy pisma o umożliwienie kupna takiego samochodu do następujących instytucji:

D-ca Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju, Agencja Mienia Wojskowego, Komendy Wojewódzkiej Policji: Bielsko-Biała, Katowice, Kraków. Pozytywną odpowiedź otrzymaliśmy poprzez Komendanta Rejonowego PSP w Wadowicach kap. mgr Bogusława Patery, że Komenda Wojewódzka Policji w Bielsku Białej będzie takowy samochód sprzedawała drogą przetargu. Delegacja naszej jednostki dokonała oględzin samochodu i podjęła decyzję o przystąpieniu do przetargu. W listopadzie 1997r.odbył się przetarg : cena wywoławcza 14.600 zł. po ciężkich bojach kupiliśmy ten samochód za kwotę 21150 zł. Pierwszy krok za nami należy ten samochód skarosować czyli przystosować go do potrzeb gaśniczych. Zaczynamy składać pisemne prośby o dotację na ten cel do: Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Bielsku B, Rada i Zarząd Miejski w Makowie Podhal. Rada Sołecka w Grzechyni, oraz do rodzimych sponsorów z zaznaczeniem że nasza jednostka włączy się realnie do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Nasze prośby zostały pozytywnie załatwione

i został ogłoszony przetarg na wykonanie zabudowy samochodu.

We własnym zakresie wykonaliśmy remont i konserwację podwozia aby obniżyć koszty wykonania nadwozia.

W marcu 1998r odbył się przetarg, wygrała go Firma Budowy Pojazdów Specjalnych Zbigniewa Szczęśniaka z Jaworza Dolnego na kwotę 52.000zł, W kwietniu podpisano umowę o dzieło z wykonawcą z terminem wykonania 25 lipiec 1998r. Samochód dostarczono wykonawcy, który w trakcie wykonywanych czynności namówił nas na dodatkowe urządzenia jak: maszt oświetleniowy, aparat zasysający, przerobienie instalacji elektrycznej w samochodzie na 24 volty-koszt tych urządzeń to 5600 zł. Rozpoczęliśmy starania o pozyskanie tej kwoty, wystąpiliśmy z prośbami do naczelnych redaktorów następujących gazet: Dziennik Zachodni, Polski, Gazeta Wyborcza, życie, Trybuna Śląska, Kronika Beskidz. bez efektów. Kryzys z finansami nastąpił w maju, niewiadoma stała się dotacja z Zarządu Głównego, nowa seria próśb słanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Głównego ZOSP, Klub Poselski OSP przy Sejmie RP i Zarządu Miasta od którego otrzymaliśmy zapewnienie, że z braku dotacji z Warszawy otrzymamy brakującą kwotę. Wszystko ułożyło się dobrze Warszawa przyznała dotację i nasze ostatnie pismo z 9. VII. 1998r z następująca treścią: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni prosi o przekazanie kwoty 20.000zł przyznanych przez Zarząd Wojew. ZOSP w Bielsku B. na zabudowę samochodu STAR 266 na konto pana Zbigniewa Szcześniaka. Nie zawiedliśmy się osiągnęliśmy upragniony cel szczególne naszej wsi i Gminy a to: słowa uznania i podziękowania należą się sponsorom i ofiarodawcom

To, że ten samochód będzie dzisiaj przekazany, to nie zasługa straży lecz Was wszystkich, którzy wspieraliście nasze starania finansowo i moralnie w chwilach zwątpienia dzięki Wam za to, tylko wspólne działania przynoszą efekty, nikt z nas nie zubożał a straż stała się bogatsza o wspaniały samochód wyposażony we wszystko co powinien mieć samochód strażacki, będzie służył wszystkim którzy będą tej pomocy potrzebowali,my zaś dołożymy wszelkich starań aby zawsze był sprawny do niesienia tej pomocy. 

Za ten wspaniały dar Waszych serc jeszcze raz serdecznie dziękuję a wam strażacy życzę bądźmy zawsze przygotowani i czujni a najlepiej niech samochody stoją w garażach a strażacy pracują we własnych gospodarstwach a wszyscy będziemy najbardziej zadowoleni. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. 

 

Po zakończeniu się oficjalnych uroczystości nastąpił poczęstunek dla zaproszonych gości i strażaków z jednostek OSP z okolicy. Dla mieszkańców Grzechyni dh. Aleksander Drabik zorganizował zabawę taneczną. Do tańca przygrywała orkiestra z Grzegorzem Kudzią mieszkańcy i goście bawili się do godzin  rannych. Uroczystość została wysoko oceniona przez gości zwłaszcza, Burmistrza mgr. inż. Zdzisława Nowaka i Komendanta Rejonowego PSP w Wadowicach mgr. kap. Bogusława Patere.

 

Zebrane datki w czasie uroczystości od mieszkańców Grzechyni i gości pozwoliły nam na myśli o zakupie samochodu marki “ŻUK” i przygotowania go do działań ratowniczo-gaśniczych. Taki lekki samochód rezerwowy konieczny jest w czasie nagłych pożarów, palących się traw oraz na przewóz strażaków na różne uroczystości, zawody sportowo-pożarnicze. Naczelnik OSP Maślankiewicz Eugeniusz taki samochód zauważył w Oświęcimskich Zakładach Naprawy Samochodów wystawiony do sprzedaży zapoznał się z jego wyglądem zewnętrznym i ceną samochodu. Przedstawił te dane na posiedzeniu zarządu, który zdecydował że powinno się pojechać do Oświęcimia samochód oglądać, wypróbować a po dobrej ocenie samochód kupić. Do Oświęcimia wyjechała delegacja: dh Franciszek Żarnowski,dh Józef Kudzia,dh Paweł Kudzia. Podjęto decyzje o jego kupnie cena 6000 zł. W tej cenie sprzedający zobowiązał się przemalować samochód na kolor czerwony i dokonanie poszerzonego przeglądu koniecznego podczas rejestracji.

4 listopada spisano wstępną umowę kupna i ustalono termin odbioru samochodu na 18 listopad 1998r. Tego dnia po odbiór samochodu pojechali dh. Żarnowski Franciszek, dr. Maślankiewicz Eugeniusz, dh Kudzia Józef i dh. Kudzia Paweł. Samochód po dokładnych przeglądach został odebrany o godzinie 15.20 z przygodami aurą zimową jednym samochodem dotarliśmy do remizy o godzinie 19.45. Druhowie we własnym zakresie przygotowali samochód do celów ratowniczo gaśniczych.

1999

Wystąpiono do Zarządu Miasta o przyznanie środków finansowych w wysokości 2500 zł na eksploatację samochodu “ŻUK”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze tutejszej jednostki odbyło się 6 lutego 1999 obecni na nim byli: burmistrz Miasta Pan Bohnak, przewodnicząca Rady Sołeckiej Pani Krystyna Wicherek, Naczelnik Miejski OSP dh.Kazimierz Pałka, przedstawiciel JRG w Suchej Beskidzkiej Józef Papież. Na tym zebraniu podjęto dwie ważne uchwały.

  1. Zarząd Kółka Rolniczego w Grzechyni przekazał na rzecz tutejszej straży jeden boks garażowy.
  2. Budowa wieży do suszenia węży oraz remont garażu.

W lutym zakończono wyposażanie “ŻUKA” w sygnały i lampy rozbłyskowe samochód całkowicie wyposażony do brania udziału w akcjach wszystkie prace zostały wykonane przez druhów tutejszej straży.

15 maja 1999r odbyła się ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę w Częstochowie z tutejszej jednostki w pielgrzymce brali udział: dh. Żarnowski Franciszek,Matuśniak Władysław oraz Kudzia Barbara, Ruszkiewicz Angelika, Matuśniak Maria, Cygan Marta.

Dnia 14 czerwca 1999r z Gminy Maków Podhalański o godzinie 2.30 dwa autokary z druhami z Białki,Grzechyni, Juszczyna Centrum i Polany, Kojszówki Makowa Centrum i Dolnego, Wieprzca i Żarnówki wyjechały do Krakowa aby pilnować porządku na błoniach Krakowskich w czasie mszy świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła 2. Ogromna rzesza ludzi całe błonia napełniły się wiernymi pogoda była zła ciągłe opady deszczu i zimno sprawiło, że Papież zachorował i nie uczestniczył w spotkaniu. List Papieża odczytał kardynał Franciszek Macharski. Z naszej jednostki uczestniczyli następujący druhowie: Żarnowski Franciszek, Maślankiewicz Eugeniusz, Kudzia Józef, Drabik Aleksander, Maślankiewicz Janusz, Chłapek Edward, Chłapek Robert, Chłapek Wiesław. Polak Grzegorz, Polak Jacek, Urbański Eugeniusz.

23 września 1999r. odbyła się doniosła uroczystość a mianowicie Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. W tej uroczystości brali udział druhowie z naszej poczet sztandarowy: Drabik Aleksander, Matuśniak Władysław, Urbański Józef obraz wnosili na podium dh Żarnowski Franciszek, dh Kudzia Józef oraz dh. Maślankiewicz Eugeniusz. W pożegnaniu obrazu dnia 24 września obraz wynosili z kościoła Żarnowski Franciszek, Kudzia Józef i byli w asyście przy wnoszeniu obrazu do kościoła parafialnego w Suchej Beskidzkiej.

2007

19 sierpnia 2007r odbyła się w Grzechyni miła uroczystość. Strażacy z miejscowej OSP obchodzili 60 – tą rocznicę swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 mszą św. którą odprawił ks. Sławomir Kowalski w asyście ks. Piotra Natanka i ks. Grzegorza Stachowskiego. W uroczystości wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z gminy Maków Podhalański, a także z Suchej i Skawicy oraz orkiestra strażacka z Osielca. Wśród zaproszonych gości obecní byli Burmistrz Makowa Podhalańskiego Stanisław Pawlik i jego z – ca Kazimierz Polak, starosta powiatu Andrzej Pająk, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Besk. Brygadier Bogusław Patera, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP Józef Bednarz, Gminny Komendant OSP Kazimierz Pałka, prezes Zarządu Gminnego OSP Franciszek Żarnowski i jeden ze współzałożycieli OSP w Grzechyni Józef Miehle. Po mszy św. odbyła się uroczystość strażacka. Prezes OSP w Grzechyni dh Adam Suski przypomniał historię grzechyńskiej OSP, podziękował Burmistrzowi Makowa za okazaną pomoc w realizacji jubileuszu, a także innym sponsorom. Pomoc finansową Burmistrza Makowa strażacy przeznaczyli na odnowienie budynków OSP i świetlicy wnosząc bardzo duży wkład własnej pracy. W dalszej części głos zabrali : Burmistrz Makowa, Starosta suski, Komendant PSP i dh Franciszek Żarnowski – długoletni prezes OSP Grzechynia. Wszyscy mówcy podkreślali rolę strażaków w obecnych czasach, ich ofiarną służbę i składali podziękowania. Burmistrz Makowa ofiarował okolicznościową paterę dla OSP Grzechynia, a ofiarowany sprzęt pożarniczy poświęcił ks. Sławomir Kowalski. W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy Grzechyni. Dla mieszkańców Grzechyni i gości strażacy i Koło Gospodyń z Grzechyni zorganizowali festyn, który przy licznym udziale trwał do późnych godzin nocnych. Mieszkańcy Grzechyni i goście zrewanżowali się wpłatami na działalność OSP Grzechynia na sumę ok. 15 tysięcy zł.

2017

13 sierpnia 2017r. w Grzechyni odbyła się uroczystość 70-lecia  Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystą mszę świętą w Kaplicy NMP Królowej Polski w Grzechyni odprawił ks.  Tadeusz Różałowski. Po mszy poczty sztandarowe przemaszerowały na boisko WKS Grom Grzechynia gdzie odbyła się uroczystość. Podczas której wielu druhów zostało odznaczonych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, radny Kazimierz Polak oraz senator Andrzej Pająk.     

2018

Rok 2018 był dla naszej jednostki czasem zmian. Zarząd podjął decyzje o sprzedaży dotychczasowego wozu bojowego STAR 266. Nie spełniał on już współczesnych wymagań. Został on zastąpiony Samochodem MAN F2000 wyprodukowanym w 2002 roku zabudowanym przez niemiecką firmę Schlingmann. 

14.07.2018 r odbyły się na boisku Gromu Grzechyni uroczystości poświęcenia nowo zakupionego ze środków zebranych od mieszkańców, sprzedaży Stara oraz dotacji Urzędu Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim samochodu pożarniczego.

W tym roku także podjęta została decyzja o sprzedaży samochodu GLM Iveco.

2019

10.01.2019r. Decyzją Zarządu został zakupiony ze środków własnych samochód Mitsubishi L200 z 2015r który następnie został  zabudowany i przystosowany do działań pożarniczych.

26.08.2019 r podczas uroczystej mszy został poświęcony nasz samochód pożarniczy GLM.

2021

Wykonany został remont elewacji OSP polegający na wykonaniu nowego tynku na budynku świetlicy, malowaniu wieży frontowych ścian garaży i świetlicy. Na wieży zamontowano nowe napisy. Większość remontu wykonali samodzielnie druhowie.  

2022

Rok 2022 za nami a więc przyszedł czas na podsumowanie naszych działań. Nasza jednostka brała udział w 31 zdarzeniach. Wśród nich 23 miały miejsce w naszej miejscowości. Przez okres wiosenny walczyliśmy z pożarami traw. Kilkukrotnie byliśmy wzywani do usunięcia drzew powalonych na jezdnię. Braliśmy również udział w gaszeniu pożarów mających miejsce na terenie naszej gminy. Dysponowani byliśmy także do różnych miejscowych zagrożeń takich jak wypadki czy poszukiwania osób zaginionych. Na zaproszenie Pani Dyrektor udaliśmy się do  szkoły podstawowej w Grzechyni na szkolny dzień dziecka. Przeprowadziliśmy  pokazy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na hali gimnastycznej oraz zaprezentowaliśmy uczniom oba nasze wozy bojowe. Dnia 16.06 druhowie z naszej jednostki pełnili asystę przy procesji Bożego Ciała w Makowie Podhalańskim wraz z mieszkańcami naszej miejscowości. W nasze szeregi wstąpiło 2 nowych druhów. Nasza jednostka uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą w Suchej Beskidzkiej 3 naszych strażaków zostało przeszkolonych z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi i zaliczyło egzamin z oceną pozytywną, tym samym nasza jednostka wzbogaciła się o trzech nowych dowódców. 23 października braliśmy udział w ćwiczeniach  gminnych w Juszczynie. W naszej remizie został zrealizowany program “Małopolskie Remizy” dzięki któremu udało się nam wyremontować pomieszczenie socjalno-szkoleniowe. Braliśmy również udział w szkoleniach organizowanych przez naszego naczelnika.

2023

28 stycznia tego roku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Podczas którego nastąpiło oficjalne otwarcie sali socjalno-szkoleniowej wykonanej w ramach projektu „Małopolskie Remizy”. Prace przygotowawcze pod salę polegające na wyburzeniu zaplecza kuchni wykonali  nasi druhowie. Z urzędu marszałkowskiego otrzymaliśmy 21 tysięcy w inwestycji wsparły nas także Kółko Rolnicze w Grzechyni oraz Spółka Leśna w Grzechyni od których otrzymaliśmy po 5 tysięcy. Ze środków własnych wyłożyliśmy 11 tysięcy. 

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy