Zarząd OSP

PREZES

ad

Aleksander Drabik

 

NACZELNIK

as

Adam Suski

ZASTĘPCA NACZELNIKA

kd

Konrad Dyrcz

SKARBNIK

am

Adam Myszor

SEKRETARZ

dd

Dariusz Drabik

GOSPODARZ

jp

Jacek Polak

CZŁONEK ZARZĄDU

lb

Łukasz Białończyk